Sinarapan fish 2

Buhi, Camarines Sur – 30 May 2017

Sa usad na artikulo kaso Mayo 28 sa national paper na Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Mayor Margarita M. Aguinillo na kaipwan na magkonducir nin usad na pag aadal sa pag ogbon ag behavior nya na Sinarapan tanganing ana banwaan maka deklara nin dakol pang sanctuaries.

Segon pa ki Aguinillo, na gusto niyang maisyan ana maturity age ag life span nya na Sinarapan para maka set nin fishing season sa panahon na ana suplay nyadi umabot na sa produktibong level.

Ading lakdang ni Alkalde Aguinillo parte sana nya na kamawotan na kaipwan soboot na Makita nya na mga turista ana sinarapan sa natural nyading lugar boko sa aquarium nan aka display sa municipyo, sosog pa sa artikulo.

Mientras tanto, sa parehong artikulo,sinabi man ni Senior Environment officer Edwin Salvamante na kaipwan soboot ipadagos ana pag dismantle o pag alin nya na mga fishcages na luminuwas na sa pinag designer na lugar kaiba na adtong nakatogrok sa mga navigational lanes.

Adidi gigibohon sa pakikipagtabangan nya na BFAR ag ana posibleng fundo alin sa gobierno provincial, dagdag pa ni Salvamante.

Sabi man ni Lake Development Officer Ronilo Leal na agko na nakikitang populasyon nin sinarapan sa 25-has. Sanctuary sa Lake Buhi sa vicinidad nya na Ibayugan ag Tambo bilang resulta nya na pagbontog nin sinarapan alin sa Manapao sanctuary kaso 2011.

Kin ataas ana water level sa lawod, ana sinarapan nakikita sa mga kanto nya na sanctuary arani sa mga water hyacinth blooms, sabi pa ni Leal.

Maraot na kalidad nin tubig bilang resulta nin taonan nang tilapia production amo ana pirming piatubang na challenge nin huli sa mga endi nakonsumong tilapia feeds na nagi lodop sa irarom nya lawod, dagdag pa  ni Leal.

Advertisements