IMG_20170719_150909

10 August 2017 – Buhi, Camarines Sur –

Nagsimbag na ag naipaabot na ni Mayor Maragarita M. Aguinillo ki ana sakanyang categorical reply sa reklamo ni konsehal Ting Villadares manonongod sa precensya niya na ukay-ukay stalls pa pagoltanan niya na Buhi Millennium Center ag Municipal Building.

Sa surat na ipinadara ni Aguinillo ki Villadares kasudma,Agosto 9, sinabi niyadi na ana ukay-ukay section sa likod niya na municipyo temporary man sana ag sa oras na makaanap na kuno nin lugar sa merkado ibabalyo man sana adi.

Segon pa ki Aguinillo na ana kagsadiri niya na Buhi Institute Foundation (BIF) boko kuno “good taxpayer” na basado sa record niya na tesorerea, Bureau of Fire Protection ag ana Building Permit Section, ana kagsadiri kuno niya na BIF endi pa nakaka fully comply sa mga requisitos sosog sa fire Code ag building code.

Sosog pa sa surat ni Aguinillo na agko na kuno mga precautionary and safety measures ana pinagi obserbaran, naintindihan ag pinagkasunduan na nin mga ukay-ukay vendors para kuno maibitaran ana uno man na peligro arog baga niya na kasulo na pwedeng madanyaran ana mga kaabay na oficina sa municipal building.

Dagdag pa ni Aguinillo sa surat niya, boko man kuno “big deal” ading sitwasyon ta madali sana man kuno ading maremedyohan, mas dapat kunong maghadit sa oro-aldaw na hazard niya na BIF community orog n ate endi pa adi pitawan nin permit ni Aguinillo nin huli sa mga “safety issues” na kaipwan nin marikas na solution.

Sa ultimo, endi ma kuno sap ag justify niya na mga vendors, mantang pinagi apreciar kuno niya na “ukay-ukay” bilang usad na desenteng source of living niya na mga vendors ag sakandang familya endi kuno iya makaheras sa conclusion nin huli soboot sa rason na uda kuno iya sa tamang position o authority na ma-label ana nasabi nang venture bilang nuisance.

Advertisements